Tập huấn chính sách IPS | Kỹ năng phân tích Chính sách | TS. Nguyễn Sĩ Dũng (P1)KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH – TS. NGUYỄN SĨ DŨNG
Phần 1: Giới thiệu về khái niệm, quy trình và các loại phân tích chính sách
Theo David Weimer và Aidan Vining, Phân tích chính sách công là hoạt động tư vấn liên quan đến các quyết định công căn cứ vào các giá trị xã hội.
Theo Thomas Dye, phân tích chính sách công là hoạt động nghiên cứu các nguyên nhân của vấn đề và hệ quả của chính sách công.
Còn theo Carl Patton (đây là khái niệm cần nhớ nhất), phân tích chính sách là quá trình xác định và đánh giá các phương án chính sách hoặc các chương trình được đề xuất nhằm giảm nhẹ hoặc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội hoặc môi trường.
Phân tích chính sách bắt đầu từ việc nhận biết vấn đề.

Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho nhà báo là hoạt động được tài trợ bởi Quỹ Song Phương Anh Việt, Bộ Ngoại giao Anh và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) trực tiếp thực hiện.
Hướng dẫn sử dụng khóa học:

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS)
Website: | Email: [email protected]
Fanpage:

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *