[Tập 35] Phút Đổi Đời (Ông Xã Thần Bí): Đứng Ngủ Cả Đêm | Nhơn Ngôn Tình Diễn ĐọcPhút đổi đời là thể loại cưới trước yêu sau, có lẽ không hề xa lạ với các bạn đọc truyện ngôn tình.
Để xây dựng tình huống như vậy, thường phải lồng ghép khá nhiều chi tiết ngoài ý muốn để thúc đẩy nhân vật chính đến với nhau.
#phutdoidoi #ongxathanbi

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

One response to [Tập 35] Phút Đổi Đời (Ông Xã Thần Bí): Đứng Ngủ Cả Đêm | Nhơn Ngôn Tình Diễn Đọc

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *