Tăng lương khiến người lao động ‘tiến thoái lưỡng nan’ | VTCVTC | Mức đóng bảo hiểm của người lao động ở nước ta cao hơn so với khu vực nên nhiều người đã lo lắng khi được biết về chính sách tăng lương, trong khi doanh nghiệp vẫn ‘kêu ca’.

* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

3 responses to Tăng lương khiến người lao động ‘tiến thoái lưỡng nan’ | VTC

  1. tăng lương kèm theo tăng thuế và tăng những quỷ, đoàn v..v..tinh linh = người lao động chỉ kiêu trời?

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *