Tân Sơn: Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hộiChỉ thị 16 #Covid-19 #Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ #Cách ly toàn xã hội.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *