Tâm thiền và đối tượng Thiền – Vong ngã – Vô ngã – Phiền não tức Bồ-đề – Giác ngộ – HT. Viên MinhĐạo là sự vận hành tự nhiên của các pháp – Theo Đạo là thấy ra sự vận hành đó để sống thuận theo – Một số ví dụ về sự tu tập – Thấy pháp gì không quan trọng, quan trọng là tâm thấy biết một cách trọn vẹn – Khi tâm thanh tịnh trong sáng thì mọi đối tượng là Niết-bàn – “Cảnh khổ là nấc thang của bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo” – Tâm thiền và đối tượng Thiền – Do duyên gì mà bị tái sinh là người đồng tính – Phiền não tức Bồ-đề – Đại định – Hòa Thượng Viên Minh giảng tại Bửu Long

Mục lục:

Ngày 5: Đạo là sự vận hành tự nhiên của các pháp – Theo Đạo là thấy ra sự vận hành đó để sống thuận theo – Một số ví dụ về sự tu tập – Thấy pháp gì không quan trọng, quan trọng là tâm thấy biết một cách trọn vẹn – Khi tâm thanh tịnh trong sáng thì mọi đối tượng là Niết-bàn 00:00
Hỏi đáp:
1. Ngày Vu Lan cúng cô hồn? 45:40
– Người âm (thân do tưởng sinh) – Tịnh độ 1:08:00
2. Vấn đề ăn chay và giữ ngũ giới?:14:30
– Các cấp bậc của Giới … Khổng tử “tòng tâm, sở dục bất du củ”

Ngày 6: 1:29:46
1. Vong ngã – Vô ngã
– Khi làm việc chú tâm vào công việc, quên tất cả quên mình luôn như vậy có phải là vô ngã?
2. Không bị lạc – khổ chi phối chứ không phải “ly khổ đắc lạc” 1:41:58
– Khổ dễ tỉnh thức và lạc dễ đắm chìm?
3. Thấy – Thấy ra 1:48:50
– Đa số chỉ dừng lại ở thấy, chứ chưa thấy ra. Luyện tập như thế nào để đạt được để thấy ra?
4. Hai loại chú ý 2:00:00
– Khi nào dùng Tánh biết và khi nào dùng lý trí trong đời sống hàng ngày?
5. Can thiệp trong Tục đế 2:07:35
– Can thiệp giúp đỡ người khác khi gặp chuyện bất bình có đúng không?
6. Tâm thiền và đối tượng Thiền 2:21:31
– Có phải khi ngồi thiền tư thế kiết già và tay mặt để trên tay phải và 2 ngón cái đâu nhau?
7. Chỉ cần hiểu Nguyên lý tổng quát chứ không đi vào chi tiết của Nghiệp 2:24:47
– Do duyên gì phạm lỗi gì trong kiếp trước mà bị tái sinh là người đồng tính?
8. Sống hài hòa giữa Chân đế và Tục đế 2:29:35
– Khi gặp chuyện bất như ý có thể hài hòa giữa tục đế và chân đế?
9. Cách ứng xử trong mối quan hệ 2:39:58
– Trong quan hệ bạn bè nếu thấy bạn không tốt, cách ứng xử như thế nào đúng tốt?
10. Nguyện lực và Nghiệp lực 2:47:20
– Tu nữ làm phước giúp người bất hạnh với nguyện lực được tái sanh giúp người?
10. “Cảnh khổ là nấc thang của bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo” 2:52:49
– Tại sao chí tâm niệm Phật mà bị khổ hoài?
11. Trở ngại khi ngồi thiền 3:00:06
– Khi ngồi Thiền con cảm thấy có tiến bộ nhưng cơ thể mệt mỏi và bạn mách bảo năng lượng con nặng nề?

Ngày 7
1. Quy y Tam Bảo – Ân Đức Pháp 3:09:10
2. Trọn vẹn với mọi trạng thái đang là để thấy ra tính chất vô thường, khổ, vô ngã; chứ không phải để thay đổi trạng thái này sang trạng thái khác – 3:48:40
– Cái thấy chậm hơn sự kiện xãy ra và việc ngồi thiền là điều cần thiết phải không Thầy?
3. Trả pháp về cho pháp chứ đừng bắt pháp theo ý mình – Tu sở đắc hay Tu giác ngộ 3:58:25
– Phải tu tập như ly nước cần lắng đọng, gạn đục khơi trong?
4. Giác ngộ
– Giác ngộ là gì? Tại sao ai cũng muốn giác ngộ? 4:02:50
5. Chánh niệm tĩnh giác – Không làm con rối cho bất kỳ ai… 4:10:00
– Việc ngồi Thiền có giúp chánh niệm tĩnh giác không?
5. Các loại vô cảm 4:12:20
– Vô cảm và giác ngộ giống và khác nhau thế nào?
6. Tùy duyên thuận pháp 4:17:25
– Xin Thầy dạy ứng dụng tùy duyên thuận pháp trong cuộc sống?
7. Muốn có tương lai thì chỉ có thể trọn vẹn trong hiện tại 4:24:15
– Cách nào để có được bình an trong cuộc sống?

Ngày 8:
1. Phiền não tức Bồ-đề – Đại định 4:42:34
– Cuộc sống nhiều lo toan phiền não, làm sao bớt lo toan phiền não?
– Kim Cang Đại Định 5:02:00
– Chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc 5:05:00
2. Sống đúng với hiện tại của mình –
3. Tâm 5:27:49
– Trong kinh nói kiến tánh thành Phật… Tâm là gì?
4. Chia sẻ Pháp 5:34:10
– Con từng ăn chay trường trì chú niệm phật và khi ngồi thiền tâm có an định, nhưng nếu có ai cản trở con ngồi thiền con rất sân giận. Nhờ nghe pháp Thầy mà con biết con đi sai đường. Con muốn thỉnh Thầy về Nghệ An để gieo duyên cho Phật Tử ở Nghệ An. con cũng muốn chia sẻ Pháp đến mọi người.
– Cách chia sẻ Pháp tốt nhất 5:43:45
5. Thận trọng – Chú tâm – Quan sát 5:46:15
6. Tùy duyên thuận pháp Vô ngã vị tha 5:56:20

Khóa giảng thứ 18 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh – Mùa An Cư 2018
MP3:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *