Tầm nhìn Sao Đại ViệtPhim phóng sự tầm nhìn Sao Đại Việt
Ty Cổ Phần Truyền Thông chăm sóc sức khỏe Sao Đại Việt với Sologan: “Tỏa sáng trời yêu thương” cùng triết lý kinh doanh:
Sinh ra vì cộng đồng – Phụng sự cho cộng đồng – Thành công nhờ cộng đồng – Báo đáp lại cộng đồng.
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông chăm sóc sức khỏe Sao Đại Việt đã được ra đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 với tầm nhìn: Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: uy tín, phát triển bền vững và báo đáp xã hội.

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *