TÂM CA TRUYỀN THÔNG hcMời xem dấu nhạc của bài Tâm Ca Truyền Thông:

Cần có một linh đạo truyền thông để hướng dẫn, giúp người ta không lạc đường, không trở nên hư hỏng khi sử dụng các phương tiện truyền thông. Hơn thế nữa, còn giúp người ta nên thánh khi truyền thông. Vậy Linh đạo truyền thông là gì?

Linh đạo truyền thông là phương thế giúp ta nên hoàn thiện khi sử dụng truyền thông.
Trước từng công việc truyền thông, cần cầu nguyện – để biến công việc ấy của mình – thành công việc của Chúa. Lời kinh mang nội dung linh đạo truyền thông mà người làm truyền thông cần đọc trước khi sử dụng phương tiện truyền thông đã được ghi lại trong bài hát TÂM CA TRUYỀN THÔNG:

Này Ngài đã cho con chung chia sứ mạng của Ngài, là truyền thông Tin Mừng, nguồn ơn cứu thoát nhân gian, là hiệp thông xây dựng văn minh tình thương khắp nơi, với phương tiện truyền thông, quà tặng tình yêu Chúa Trời.(x. CP2)
Nguyện cùng Giêsu, trong Ơn Thánh Linh, con truyền thông. Noi theo Giáo Hội cùng Ba Ngôi Chúa Trời, mà xây đắp nền Văn minh tình thương.(x. CP 8-18)
Nguyện cho con ơn khôn ngoan, lắng nghe, luôn cảm thông. Cho con trưởng thành và khiêm nhu, nhiệt thành, nhiều sáng kiến để con tim luôn rộng mở. (x. CP 12)
Lời Ngài con luôn say mê gẫm suy suốt ngày đêm. Bí tích Thánh Thể, đỉnh cao, con đón nhận, là sức sống, nguồn ơn thiêng truyền thông. (x. CP 11, RD 5)
Việc truyền thông giao cho con, nhất tâm con thực thi. Dung nhan Chúa Trời đẹp xinh nơi cộng đoàn toả sáng mãi, này con xin truyền thông. (x. CP 102, 125; LA 6)
Này Ngài đã cho con chung chia sứ mạng của Ngài, là truyền thông Tin Mừng, nguồn ơn cứu thoát nhân gian, là hiệp thông xây dựng Văn minh tình thương khắp nơi, với phương tiện truyền thông, quà tặng tình yêu Chúa Trời. (x. CP 2)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

One response to TÂM CA TRUYỀN THÔNG hc

 1. 1. Cần có một linh đạo truyền thông để hướng dẫn, giúp người ta không lạc đường, không trở nên hư hỏng khi sử dụng các phương tiện truyền thông. Hơn thế nữa, còn giúp người ta nên thánh khi truyền thông. Vậy Linh đạo truyền thông là gì?
  Linh đạo truyền thông là phương thế giúp ta nên hoàn thiện khi sử dụng truyền thông.

  Trước từng công việc truyền thông, cần cầu nguyện – để biến công việc ấy của mình – thành công việc của Chúa. Lời kinh mang nội dung linh đạo truyền thông mà người làm truyền thông cần đọc trước khi sử dụng phương tiện truyền thông đã được ghi lại trong bài hát TÂM CA TRUYỀN THÔNG:

  Này Ngài đã cho con chung chia sứ mạng của Ngài, là truyền thông Tin Mừng, nguồn ơn cứu thoát nhân gian, là hiệp thông xây dựng văn minh tình thương khắp nơi, với phương tiện truyền thông, quà tặng tình yêu Chúa Trời.(x. CP2)
  Nguyện cùng Giêsu, trong Ơn Thánh Linh, con truyền thông. Noi theo Giáo Hội cùng Ba Ngôi Chúa Trời, mà xây đắp nền Văn minh tình thương.(x. CP 8-18)
  Nguyện cho con ơn khôn ngoan, lắng nghe, luôn cảm thông. Cho con trưởng thành và khiêm nhu, nhiệt thành, nhiều sáng kiến để con tim luôn rộng mở. (x. CP 12)
  Lời Ngài con luôn say mê gẫm suy suốt ngày đêm. Bí tích Thánh Thể, đỉnh cao, con đón nhận, là sức sống, nguồn ơn thiêng truyền thông. (x. CP 11, RD 5)
  Việc truyền thông giao cho con, nhất tâm con thực thi. Dung nhan Chúa Trời đẹp xinh nơi cộng đoàn toả sáng mãi, này con xin truyền thông. (x. CP 102, 125; LA 6)
  Này Ngài đã cho con chung chia sứ mạng của Ngài, là truyền thông Tin Mừng, nguồn ơn cứu thoát nhân gian, là hiệp thông xây dựng Văn minh tình thương khắp nơi, với phương tiện truyền thông, quà tặng tình yêu Chúa Trời. (x. CP 2)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *