Tại Hồng Kông: Vài chục người biểu tình tiếp tục cố thủ trong Đại học Bách KhoaYoutube:
Facebook:
Website:
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

One response to Tại Hồng Kông: Vài chục người biểu tình tiếp tục cố thủ trong Đại học Bách Khoa

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *