Tài Chính Kinh Doanh Sáng 20/11/2019 – VTV1 HDTài Chính Kinh Doanh Sáng 20/11/2019 – VTV1 HD

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

2 responses to Tài Chính Kinh Doanh Sáng 20/11/2019 – VTV1 HD

  1. Bọn VTV là một lũ ngu về tài chính chứng khoán. Đéo biết cái đầu buồi gì về cổ phiếu và cổ phần doanh nghiệp. Đúng toàn một lũ ngu

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *