Tái chế lon nước thành chậu trồng cây – Recycle cans of water into pots || Bé Mít TVTái chế lon nước thành chậu trồng cây || Bé Mít TV
Chúng tôi tận dụng những lon nước để tái chế chúng thành chậu cây. Ý tưởng nầy là rất tốt cho môi trường, nó góp phần giảm thiểu rác thải và bảo về môi trường.
các bạn hãy like và chia sẻ để giúp chúng tôi có thêm động lực để làm thêm nhiều ý tưởng hay khác. Chúng tôi xin cảm ơn!
We use water cans to recycle them into pots. This idea is very good for the environment, it contributes to reducing waste and protecting the environment.
Please like and share to help us be more motivated to make more good ideas. We would like to thank!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *