Suy tim cấp . Vai trò của ARNI trong điều trị suy tim – BV Đại Học Y Hà NộiSinh hoạt khoa học chuyên đề:
1. Suy tim cấp
ThS. Lê Văn Tú, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
2. Vai trò của ARNI trong điều trị suy tim
ThS. Trần Tiến Anh, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
note: báo cáo được cắt từ chương trình telehealth của BV ĐH Y Hà Nội
ngày 29/12/2020 . xem đầy đủ tai

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Thông tin cung cấp trong hội thảo trực tuyến mà chúng tôi phát lại chỉ nhằm mục đích cập nhật thông tin cho thầy thuốc, và không có ý nghĩa hướng dẫn điều trị bệnh nhân.
Chúng tôi không khuyến cáo sử dụng bất cứ phương pháp chẩn đoán hay điều trị nào chưa có sự phê duyệt cần thiết của cơ quan có thẩm quyền.
Các ý kiến thể hiện trong sinh hoạt khoa học là ý kiến của các báo cáo viên/ chủ tọa và không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi, ban tổ chức hay nhà tài trợ.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *