Suy Niệm Lời Chúa : Thứ ba, 26/11/2019.Thứ ba tuần XXXIV thường niên năm C: Hãy lắng nghe và trung thành bước theo Chúa.
Cùng với Hội Thánh, chúng ta đang sống trong tháng 11 – tháng kính nhớ và cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn. Tâm tình đó cũng nhắc nhớ chúng ta về sự sống vĩnh cửu đời sau. Tất cả những gì thuộc về thế gian này, dù là vĩ đại, hoa mỹ đến mấy nhưng nếu không được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa, không để Chúa hướng dẫn và soi sáng thì cũng là phù vân và vô nghĩa. Chúng sẽ không có giá trị gì trong việc mưu ích cho phần rỗi của chúng ta, thậm chí còn dẫn đến cảnh diệt vọng, điêu tàn.
Lạy Thiên Chúa là Cha từ nhân, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và trung thành bước theo Người, để không có gì thuộc về thế gian này có thể cản bước hay làm xao nhãng chúng con trên đường tiến về thành thánh Giêrusalem trên trời. Amen.
#suyniệmlờichúa #suyniệmtinmừng #suyniệmhằngngày #LắngNghe #TrungThànhVớiChúa

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

One response to Suy Niệm Lời Chúa : Thứ ba, 26/11/2019.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *