Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật, 17/11/2019Chúa Nhật XXXIII thường niên năm C: Mừng Trọng Thể Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Hôm nay, hợp cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta những tấm gương anh hùng về đức tin, để rồi khi nhìn vào tấm gương của các ngài chúng ta cũng xác tín vào sự sống đời đời. Đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa, qua lời cầu bàu của các thánh tử đạo, cho chúng ta sức mạnh, can đảm sống chứng nhân qua việc để cho chính Thiên Chúa chi phối và hướng dẫn cuộc đời của mình, để rồi chúng ta cũng hy vọng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa như các ngài.
#suyniệmlờichúa #suyniệmtinmừng #suyniệmhằngngày #ChuaNhatXXXIIITNC #Lễcácthánhtửđạoviệtnam

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *