Sửa Lại Ổ Cắm Đo Công SuấtNhờ vào bình luận của anh em nên mình đã tìm ra nguyên nhân và sửa lại chiếc ổ cắm đo công suất. Giờ thì đã hiện được đầu đủ công suất của thiết bị điện rồi

Xem thêm các bài viết Vận Tải: https://gizmondolive.com/category/van-tai

13 responses to Sửa Lại Ổ Cắm Đo Công Suất

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *