Sư Phụ cùng Chư Tăng tụng kinh, niệm Phật trong KTPT94Trong khóa tu Phật Thất lần thứ 94 dành cho nội bộ tại chùa Hoằng Pháp, Sư Phụ và Chư Tăng đã cộng tu cùng với đại chúng. Điều này giúp cho mọi người càng tinh tấn và an lạc hơn trong 7 ngày tu học.

Và đây là thời khóa tụng kinh niệm Phật trong khóa tu Phật Thất lần thứ 94. Kính mời đại chúng lắng lòng thanh tịnh để nghe tiếng niệm Phật và cùng nhất tâm tụng niệm.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *