Speed POS VietNam – Hướng dẫn sử dụng Front Office Table ServiceSpeed POS VietNam – Hướng dẫn sử dụng Front Office Table Service
👉 Hướng dẫn mở đầu ngày (Start Day)
👉 Đăng nhập, giới thiệu sơ đồ bàn và trạng thái bàn (Login, introduce Table Layout and Table Status)
👉 Hướng dẫn order món (Order product)
👉 Hướng dẫn order số lượng nhiều (order multiple product)
👉 Comment (ghi chú) cho sản phẩm (add the comment for product)
👉 Move table (chuyển bàn)
👉 Move Item (chuyển món)
👉 Split check
👉 Sold Out Item (Báo hết hàng)
👉 Sold In Item (Báo có hàng)
👉 Set Count Down Item (Số lượng món còn lại)
👉 (Void Item) Hủy món trước khi in phiếu món
👉 (Void Item) Hủy món sau khi in phiếu món
👉 Table Info (thông tin bàn)
👉 In bill & thanh toán bằng Cash (Tiền mặt)
👉 In bill & thanh toán nhiều hình thức
👉 Hướng dẫn sử dụng discount (giảm giá) (Coupon)
👉 Unclose Transaction (mở lại giao dịch đã đóng)
👉 Hướng dẫn Kết Ca (Cash Out)
👉 Hướng dẫn Kết Ngày (END OF DAY)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *