Sinh viên Khóa: – Đại học edX – Họ và Tên: – Bài tập số: Môn: Kế toánSinh viên Đại học edX: Nguyễn Hồng Phong
MSV: CUV019HP23 Khoá:1 Ngành:CNTT
Hoàn thành bài tập số:7 Môn: Kế toán
Chủ đề của bài tập: Review lại buổi học
Giảng viên hướng dẫn: thầy Hoàng Xuân Vương
Link bài viết luận:
Thông tin người hoàn thành:
+ Link Facebook cá nhân:
——————————————-
Đại học edX – Làm trước học sau
70% Thực hành – 30% Lý thuyết
Website:
Điện thoại: 024 224 11911

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *