SH.1481.Ngắm là phê ngay với những cây Si cổ búp đỏ cực đẹp của Phương Hà.Long xuyên. Kinh môn.HD

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

2 responses to SH.1481.Ngắm là phê ngay với những cây Si cổ búp đỏ cực đẹp của Phương Hà.Long xuyên. Kinh môn.HD

  1. vườn này thời điểm sốt vào hết nhiều xiền, số lượng nhiều nhưng không có điểm nhấn đặc sắc. khâm phục sức lao động của bác Sinh – vừa ở Phú Thọ đã xuống Hải Dương.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *