SEE TV (SCTV3) – Hình hiệu Quảng cáo (từ 7/2020)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

2 responses to SEE TV (SCTV3) – Hình hiệu Quảng cáo (từ 7/2020)

  1. Quảng cáo kiểu MyKingdom, do kênh phần lớn phát sóng các chương trình do MyKingdom khai thác & thực hiện.

  2. Quảng cáo kiểu MyKingdom, do kênh phần lớn phát sóng các chương trình do MyKingdom khai thác & thực hiện.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *