SeaZen phòng chống Covid – CEO Đỗ Văn ToànTrong hoàn cảnh Covid 19 đang bùng phát trên toàn thế giới, Việt Nam cũng đang thực hiện cách li toàn xã hội thì CEO Đỗ Văn Toàn đã có một số chia sẻ và nhắn nhủ đối với nhân viên toàn công ty về cách thức làm việc online, họp, báo cáo công việc, lương, chế độ…. Ngoài ra TGĐ còn chia sẻ một số cách thức giữu gìn và nâng cao sức khỏe để phòng chống Covid.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *