Sau khi ch.ết Hồn Sẽ Đi Về Đâu? Vấn đáp Thầy Thích Trúc Thái Minh (rất hay)Sau khi ch.ết Hồn Sẽ Đi Về Đâu? Vấn đáp Thầy Thích Trúc Thái Minh (rất hay) Người giảng: Thầy Thích Trúc Thái Minh Kênh YouTube ” Pháp Tạng Như Lai …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

4 responses to Sau khi ch.ết Hồn Sẽ Đi Về Đâu? Vấn đáp Thầy Thích Trúc Thái Minh (rất hay)

  1. Nam mô a di da phật con xin tri ân công duc của thầy thầy giảng pháp con nghe thich lắm thay ơi con chúc thầy sức khỏe bình an

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *