Sài Gòn đã nhộn nhịp trở lại, thong dong sau ngày hết hạn "Cách ly toàn xã hội"Đường phố Sài Gòn mùa Cô-vid-19.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *