Sắc luật hành pháp của TT Trump có ảnh hưởng người Việt muốn nhập cảnh Mỹ? (2/4)Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo trong thời hạn 90 ngày, ngưng chương trình nhận người tỵ nạn trong vòng 120 ngày, và ngưng vô thời hạn tất cả đơn xin tỵ nạn của người Syria. Ngay lập tức, một gia đình Việt Nam sau nhiều năm tỵ nạn tại Thái Lan, dù đã có trong tay giấy nhập cảnh Mỹ vẫn bị chặn không cho đi. Và nhiều người Việt có thẻ xanh hoang mang không biết nếu về thăm Việt Nam, lúc quay lại có được vào Mỹ hay không? Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nói về vấn đề này.

Mời độc giả bấm vào đây để xem tiếp phần 3 của chương trình:

Người Việt TV (c) 2017 –
Người Việt Online –

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

One response to Sắc luật hành pháp của TT Trump có ảnh hưởng người Việt muốn nhập cảnh Mỹ? (2/4)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *