Ru lại câu hò và Ước mơ Ngọt NgàoCuộc thi HungHau’s Got Talent 2015.
Ru lại câu hò – Thúy Ngân và Trọng Khang (Nhà Hàng H).
Ước mơ Ngọt Ngào – Trung Nhân và Đỗ Thủy (SJ1)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *