Revit Tips – Chọn tỷ lệ khung nhìn để hiển thị ký hiệu hình cắt.Hướng dẫn – Chọn tỷ lệ khung nhìn để hiển thị ký hiệu hình cắt trong Revit. Ký hiệu hình cắt không phải được hiện thị tại các khung nhìn với…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *