Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Năm 23.04.2020Website:
Chương trình hôm nay gồm có:
– 0:30 Bản tin
– 11:52 Gặp Đức Giáo Hoàng
– 20:12 Giáo huấn vui

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *