Quỹ phòng chống thiên tai có được khấu trừ thuế TNCN, TNDN không?Tham khảo bài viết:

Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo Nghị Định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014. Đối với cá nhân nộp một lần trước 30 tháng 5 hàng năm. Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước 30 tháng 5, số còn lại nộp trước 30 tháng 10 hàng năm.
Vậy thì số phải nộp hàng năm được xác định như thế nào? Chi phí này có được trừ khi xác định Thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân? Hay có được trừ khi xác định Thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp?

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *