Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTgTài liệu Tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *