Quản trị doanh nghiệp, P4 – Hệ thống tài chính, Bài 07 Truyền thông nội bộ kế hoạch tài chínhQuản trị doanh nghiệp, P4 – Hệ thống tài chính, Bài 07: Truyền thông nội bộ để triển khai lập Kế hoạch tài chính – Kinh doanh & dòng tiền. Khi thực hiện, CEO cần giữ kỷ luật và quản trị chính mình, tạo ra ảnh hưởng tích cực lên toàn đội ngũ để kế hoạch có tính thực thi chứ không phải chỉ là thủ tục / hình thức.

#Quantridoanhnghiep
#Quantritaichinh
#Giamdoc.net

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

6 responses to Quản trị doanh nghiệp, P4 – Hệ thống tài chính, Bài 07 Truyền thông nội bộ kế hoạch tài chính

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *