Quái thú 147kg, nanh dài cả gang – Trại lợn rừng Tây Yên Tử Bắc Giang [TS.Hiếu].Nỗi buồn quái thú 147kg, nanh dài cả gang.. Không thể giữ người anh em trong thời loạn lạc này nữa rồi – Trại lợn rừng Tây Yên Tử Bắc Giang… :(((

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

3 responses to Quái thú 147kg, nanh dài cả gang – Trại lợn rừng Tây Yên Tử Bắc Giang [TS.Hiếu].

  1. Nỗi buồn quái thú 147kg, nanh dài cả gang – Trại lợn rừng Tây Yên Tử Bắc Giang… :)))

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *