Phương trình lượng giác trong các đề thi Đại Học 2013 [http://zuni.vn/]Phương trình lượng giác tuy không phải là phần khó nhưng cũng gây khó khăn cho rất nhiều các Sĩ tử, vì phương trình lượng giác nhiều cách biến đổi…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

6 responses to Phương trình lượng giác trong các đề thi Đại Học 2013 [http://zuni.vn/]

  1. Thầy ơi e thấy chỗ phút thứ 3 . cos=-1/2 mình được viết là  cos=1/2 luôn hả thầy

  2. Thưa thầy pt cox x=0. thì nghiệm phải là x=pi/2 + kpi.chứ ạ đâu phải là X=pi/2 + k2pi .

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *