Phương trình bất phương trình chứa đấu giá trị tuyệt đối

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

19 responses to Phương trình bất phương trình chứa đấu giá trị tuyệt đối

  1. Bạn nào biết cho mình hỏi ở vd 4 thì tập nghiệm của pt đó là nghiệm
    giao của các trường hợp hay là nghiệm hợp của các trường hợp vậy

  2. Em thấy thầy gì dạy thì xét dấu giá trị tuyệt đối với 2 trường hợp lớn hơn hoặc bằng o và th2 nhỏ hơn 0 .mà ở đây thầy giảng xét đk B LỚN hơn hoặc bằng 0 vậy là như nào thầy bớt chút thời gian chỉ dùm em em cảm ơn.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *