Phương pháp quản lý công việc bằng sơ đồ GANTT CHARTwww.ninhgiahanh.com
www.myxteam.com

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

4 responses to Phương pháp quản lý công việc bằng sơ đồ GANTT CHART

  1. Cảm ơn chia sẻ rất hay của anh.
    Em bổ sung 1 chút: Điểm hạn chế Gantt chart có thể được giải quyết bằng MS Project.
    Chia sẻ với anh em công cụ này tại đây: http://lapvaquanlytiendo.tin.vn/

  2. Lập kế hoạch và quản lý kế hoạch dự án hiệu quả theo sơ đồ Gantt Chart bằng phần mềm Gantt PLus.
    Đăng ký sử dụng miễn phí tại: https://ganttplus.vn/

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *