Phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân từng phần (tích phân bất định)Bài giảng thuộc môn Vi tích phân 1C (Giải tích hàm một biến, Calculus 1), nói về tích phân bất định. Trọng tâm bài giảng là giải các bài tập tính tích phân bất định, có hai bài khó, bằng phương pháp đổi biến số và phương pháp tích phân từng phần trong các đề thi các khóa trước.

Trong các bài tập được sửa, có hai bài tích phân khó (trích đề thi cuối kỳ năm học 2012-2013 và 2015-2016), hơn nửa lớp (tôi giảng và tôi chấm thi, năm học tương ứng) không làm được các bài này.

Video này quay lại bài giảng dành cho sinh viên năm thứ 1 của khoa Sinh học-Công nghệ sinh học, phải học online các tuần cuối của học kỳ 1 năm học 2020-2021 do sinh viên phải nghỉ học vì dịch bệnh covid.
(Bài giảng cho lớp 20SNH1, 20CNS1-4, sáng thứ 5, ngày 17/12/2020).

#tichphanbatdinh #integral #indefiniteintegrals

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *