Phú Hưng: Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện-Nhiều chính sách mới về lao động tiền lương
-Thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài, số tiền lớn
-Tăng cường quản lý, nâng chất khám chữa bệnh BHYT
-Phú Hưng: Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
-Đưa chính sách vào cuộc sống

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *