PHÓ CHỦ tịch HDND huyện Hớn Quản NGÔNG cuồng, xem thường chỉ thị thủ tướng.Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, giở thói ngông cuồng, không chấp hành chị thị của thủ Tướng. Thói húng chó, ngông cuồng ngu muội, tập quán ngồi…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *