Phim giới thiệu các dự án của Tập đoàn CEOLựa chọn hai trụ cột kinh doanh chính là bất động sản và giáo dục đào tạo gắn với xuất khẩu lao động, Tập đoàn CEO mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé vào việc cải thiện hai khâu đột phá chiến lược của đất nước là hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, góp phần thay đổi hình ảnh đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *