Phiên chất vấn đại biểu Quốc hội, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIVVTC Now | Theo chương trình nghị sự, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục được truyền hình, phát thanh trực tiếp để nhân dân, cử tri cả nước theo dõi.

Xem thêm các bài viết Xây Dựng: https://gizmondolive.com/category/xay-dung

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *