Phát triển ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ: Bài Có- KhôngGiúp trẻ hiểu bản chất của việc gật- lắc đầu; trả lời có- không
Đây là bài tập quan trọng cần dạy trẻ trước khi dạy trẻ nói CÓ- Không trong các tình huống xã hội

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

One response to Phát triển ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ: Bài Có- Không

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *