Phật Dạy "Đừng Bận Tâm Miệng Đời, Hãy Làm Tốt Việc Của Mình Là Đủ | #PHẬTGIÁOTÂMLINHPhật Dạy “Đừng Bận Tâm Miệng Đời, Hãy Làm Tốt Việc Của Mình Là Đủ | #PHẬTGIÁOTÂMLINH

Nhân sinh tại thế, muôn nẻo đường đời, người gặp vô số, việc có vô vàn. Nhưng có một điều chúng ta không muốn đón nhận, đó chính là sự vô thường.

Vô thường là sự vĩnh hằng của thế gian, biến đổi là điều thường trực của vạn vật. Nhân sinh cũng lại như thế, thời gian như nước chảy qua cầu, được mất vô định, họa phúc vô căn, vật đổi sao dời, hết thảy đều không ngừng biến hóa. Thế gian dẫu đẹp con người cũng chẳng thể gắn bó được bền lâu, đến và đi là tùy duyên phận.

Nhân sinh tại thế, muôn nẻo đường đời, người gặp vô số, việc có vô vàn. Nhưng có một điều chúng ta không muốn đón nhận, đó chính là sự vô thường của thế gian.

Đừng tiếc LIKE và ĐĂNG KÝ kênh theo dõi video mới nhất trên kênh PHẬT GIÁO TÂM LINH nhé!.
—————————————————————————————————————————————-
Âm nhạc trong video này
Tìm hiểu thêm
Bài hát
地藏王菩萨超度心咒
Nghệ sĩ
墨妮
Đĩa nhạc
摩诃萨
Bên cấp phép cho YouTube:
Believe Music (thay mặt cho 三宝文化)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

10 responses to Phật Dạy "Đừng Bận Tâm Miệng Đời, Hãy Làm Tốt Việc Của Mình Là Đủ | #PHẬTGIÁOTÂMLINH

  1. Nam mô mười phương Phật nam mô 10 phương pháp năm mới phương tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  2. Phật Pháp Vô Biên rất nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con này nghe được xin chị tổng Nguyện Có Như Lai

  3. Phật Pháp tại thế gian không rời thế gian giác lý sơn mít bồ đề khác như cầu thổ Giáp

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *