Phân biệt cách sử dụng Although, In spite of, Despite và cách dùngĐÂY LÀ LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TỪ ĐẦU MÀ MÌNH ĐANG LÀM, BẠN NÀO MẤT GỐC THÌ THEO DÕI CÙNG MÌNH NHA

TẬP MỞ ĐẦU ĐỊNH HƯỚNG LẬP MỤC TIÊU:

Tập 1: Lộ trình

Tập 2: Công cụ hữu ích khi học tiếng Anh và những điều cần biết

Tập 3: Xác định chủ ngữ và phương pháp đặt câu nhanh

Tập 4: Phân biệt động từ để đặt câu đúng ngữ pháp

Tập 5: Tập quan trọng nhất trong tiếng Anh giao tiếp

NGỮ PHÁP:
#1: Câu điều kiện mệnh đề if và cách sử dụng nhanh và hiệu quả trong giao tiếp

#2: Sử dụng thành thạo much, many, a lot of, little và hiểu rõ cách sử dụng số ít số nhiều

#3: Đại từ chỉ định

#4: Giới từ

#5: Cách sử dụng both – either or – neither nor

#6: Phân biệt Have và Get, Do và Make

#7: Phân biệt cách dùng used to – be used to và get used to đúng cách

#8: Phân biệt cách sử dụng của hai động từ Do và Make, Have và Get

#9: Cách nhấn mạnh câu bằng trợ động từ Do Does Did trong tiếng Anh

#10: Sự khác biệt giữa: Recommend và Introduce

#11: Phân biệt cách sử dụng say, tell, talk, speak

#12: Sự khác nhau giữa stop to do và stop doing

#13: Phân biệt cách sử dụng của Remember to do và Remember doing

#14:* Phân biết cách sử dụng của must và have to

#15: Phân biệt cách sử dụng “marry” và “get married”

#16: Phân biệt cách sử dụng Although, In spite of, Despite và cách dùng

#17: Phân biệt sự khác nhau giữa Other – Another và cách sử dụng

#18: Phân biệt cách sử dụng Get up và Wake up

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

24 responses to Phân biệt cách sử dụng Although, In spite of, Despite và cách dùng

  1. em đang ôn thi, cảm ơn anh, nhờ video này em đã hiểu hơn về Although, Despite, In spite of
    I am studying for the exam, thank you, thanks to this video, I understand better about Although, Despite, In spite of

  2. Cảm ơn anh nhìu ạ, do đang dịch bệnh, không đến trường được nên khi cô dạy qua internet, em không hỉu cho lắm, nhưng xem video của anh thì em đã nhận biết được và làm được bài tập òi. Bài rất dễ hiểu và ngắn gọn. Mong anh sẽ làm nhiều video thế này hơn !!! <3

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *