Phần 9 – Tính thép sàn trực tiếp từ ETABSNếu bạn sở hữu các Module tính toán kết cấu của Young bạn được Download toàn bộ thư viện Young khổng lồ, đầy đủ các dạng.
1. Gửi bạn link download và cài đặt các chương trình Young

2. Link xem trọn bộ các video nhập môn thiết kế kết cấu

3. Thư viên khổng lồ các thư viện thiết kế mẫu.

———————————————————————————-
Struc: NGUYEN THANH VIET
|Phone: 01274560604
|Email:[email protected]
|Website: or
|Fanpage:
|Face:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

12 responses to Phần 9 – Tính thép sàn trực tiếp từ ETABS

  1. Tính ra 8 mà chọn 10,vậy khi làm thực tế thép gối điều phải chọn lớn hơn bụng Hả a

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *