Phác đồ điều trị bệnh CRD ở gà250 con gà thương phẩm được 3,5 tháng tuổi có biểu hiện lắc đầu, vẩy mỏ, đi ngoài phân loãng, ăn kém. Ngoài ra bình thường, đã bị đã 3 ngày nay,…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *