PGS.TS DƯƠNG THỊ LIỄU – HỘI THẢO: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆUPGS.TS Dương Thị Liễu
Phó Tổng thư ký Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
Viện trưởng Viện Văn hóa kinh doanh

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *