PGHH Như Ý 2019 Chia Sẽ "CƯ SĨ TẠI GIA" có thành "PHẬT" hay không? rất ý nghĩa.Kênh sẽ cập nhật các video của Như Ý và những video Phật Pháp khác. Mời quý vị cùng tham khảo tất cả các link bên dưới.
#nhuypghh #pghhnhuy #cusitaigia
——————————————————————————–
Youtube:

facebook:
——————————————
Như Ý PGHH

——————————————
Tổng Hợp PGHH

——————————————
Sấm Giảng Giáo Lý PGHH

——————————————
Thuyết trình Út Hường

——————————————
Cổ nhạc Phật Giáo

——————————————
Tổng Hợp Giảng Viên PGHH

——————————————
Nghi Vấn Tư Phương

——————————————
Sấm Giảng Giáo Lý PGHH

——————————————
Truyện Đọc PGHH

——————————————
Giải Đáp nghi Vấn: Các đề tài trên ROOM (Paltalk):

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

48 responses to PGHH Như Ý 2019 Chia Sẽ "CƯ SĨ TẠI GIA" có thành "PHẬT" hay không? rất ý nghĩa.

 1. Tham khảo Thần đồng Phật Pháp 2020 bé Hải Đăng:
  https://www.youtube.com/watch?v=mzFzXR7O0XY&t=8s
  https://www.youtube.com/watch?v=Q2qcPCl2lrM

 2. Nghe nói, những người tu hành thường có vóc dáng đẹp diệu hiền nhân hậu, còn gương mặt là do gen đúng không ak

 3. Ngày xưa Phật Pháp thịnh hành
  Ngày nay Phật tử tranh dành hơn thua
  Hết thời mạc pháp còn đua
  Buồn thay nhân thế còn chưa tâm thânh
  Một đời vì lợi vì danh
  Sáu đường lục đạo ác lành chuyễn xoay
  Hạ ngươn thời cuối đến nơi
  Buồn cho sanh chúng lệ rơi hồn lìa

 4. Các bạn đọc qua danh hiệu phật đây thoáng qua lỗ tai thì sẽ sinh lên cõi trời lục dục thiên 1000 lần: nam mô Ba đầu ma thắng như lai

 5. Các bạn đọc qua danh hiệu phật đây thoáng qua lỗ tai và phát tâm quy y thì sẽ không bao giờ thối lui tu hành: nam mô Bảo Tánh Như lai

 6. Các bạn đọc qua danh hiệu phật đây thoáng qua lỗ tai thì sẽ không bao giờ đọa địa ngục: nam mô Tỳ Bà Thi phật

 7. Các bạn đọc qua đoạn kệ kinh này vui vẻ tin nhận và chia sẻ cho mọi người biết, cứ như vậy đến người thứ 50 thì phước báu và công đức lớn vô cùng(trích kinh Diệu pháp liên hoa): Do tham ái tự Che_Đui mù không thấy biết_chẳng cầu phật trí lớn_Cùng pháp dứt sự khổ

 8. NAM MÔ TAY PHƯƠNG CUC LẠC THẾ GIỚI TAM THẬP LỤC VAN ỨC NHẤT THẬP THẤT VAN CỬU NGŨ THIÊN NGŨ BA ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU ĐẠI TỪ ĐẠI BI ĐỨC THẦY HUỲNH GIÁO CHỦ BỐN SU KIM SƠN PHẬT PHO DO CHÚNG SANH THOÁT NẠN DIỆT VONG MAT NƯỚC VÀO TAY GIẶC TÀU THAM VONG XÂM LƯỢC CƯỚP NƯỚC VNCH 😭🙏NAM MÔ A DI BO TAT XIN CHO CON NGƯỜI CS HET LÀM ĐỀU ÁC NGHE THEO TÀU CỘNG BÁN NƯỚC HẠI DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI KHÔNG CÒN TA QUYỀN CS MADE IN CHINA CAI TRỊ ĐỘC TÀI TAN ÁC DA MANG THAM VONG GIAN DỐI THAM LAM DOI TRẢ GIẾT HẠI ĐỒNG BÀO VNCH VÀ NHÂN LOÀI ĐỀU BỊ GIẢI THỂ TRIỆT HẠ XÓA SỔ 👹👺🔥👎🌍THÌ THẾ GIỚI NÀY MỚI ĐƯỢC SỐNG TRONG AM NO HẠNH PHÚC TUDO DÂN CHỦ HÒA BÌNH AN LẠC THẬT SỰ CHO TOÀN NHÂN LOÀI TRƯỞNG TỒN ĐẤT THÁI DÂN AN LẬP LẠI THỜI THƯỢNG NGUON THÁNH ĐỨC VĨNH CỬU CHO CON NGƯỜI 🌞💖🌍💞🤩🗽🙏NAM MÔ ĐỨC THẦY HUỲNH GIÁO CHỦ BỐN SU KIM SƠN PHẬT PHO DO CHÚNG SANH THOÁT NẠN DIỆT VONG MAT NƯỚC VÀO TAY GIẶC TÀU THAM VONG XÂM LƯỢC CƯỚP NƯỚC VNCH NAM MÔ A DI ĐÀ XIN CHO MỌI NHÀ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU ĐƯỢC SỐNG TRONG AM NO HẠNH PHÚC TUDO DÂN CHỦ THÁI BÌNH THẬT SỰ CHO TOÀN NHÂN LOÀI TRƯỞNG TỒN 🙏🤲🤝✊👊👍💖🌐💞🗽🇱🇷🤩

 9. Ai chẳng biết tu là thành phật nhưng tu như thế nào để được làm phật thì không có mấy ai làm được

 10. Bé như thuyêt phát rõ ràng giongj nói phát ra nghe rất đi v log người.nghe như nước chảy ngọt ngào ý nghĩa.nói năng lưu loát trí huệ hơn người.

 11. Đức Phật thích ca mâu Ni đã từng nói chừng nào chúng sanh ngừng tạo nghiệp địa ngục sẽ tự nhiên tan biến. Bởi vì địa ngục tạo ra cho chúng sanh tạo nghiệp chịu tội ….

 12. Thành Phật hay không theo công đức đã tạo và giáo hóa chúng sanh càng nhiều thì mới có cơ hội thành Phật . VD thích ca mâu Ni cũng phải tu hành làm lợi ít cho chúng sanh trăm ngàn kiếp ….. Mới đc thành Phật chứ đâu phải nói thành Phật là thành Phật đc liền cô ….
  Như thích ca mâu Ni Phật đã từng nói . Cái tâm luôn luôn muốn độ chúng sanh thoát khỏi địa ngục . Tạo phước vô lượng công đức mới đc thành chánh đẳng chánh giác ….

 13. thời LONG HOA khai hội…ĐỨC phật tâm kỳ. phổ độ..nhất bổn tán vạn thù..vạn THÙ quy nhất bổn..vạn vật SINH LINH điều THÀNH PHẬT.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *