PGHH – MƯỜI ĐIỀU ƠN – LÊ THỊ TRANG – LÊ VĂN HỜI PGHHKênh Thi Văn Giáo Lý PGHH Là Kênh : Cập Nhật Những Video Mới Nhất Của Các Đọc Giảng Viên PGHH Ngoài Ra Kênh Còn Cập Nhật Nhũng Video Về Tin Tức Tôn Giáo Và Rất Nhiều Chủ Đề Nói Về Tôn Giáo
Các Bạn Hãy Đăng Ký Để Được Theo Dõi Những Video Mới Nhất Của Kênh Nhé
Đăng Ký Tại Link :

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

33 responses to PGHH – MƯỜI ĐIỀU ƠN – LÊ THỊ TRANG – LÊ VĂN HỜI PGHH

 1. Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏

  🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏽🙏🏽🙏🏻🙏🏽🙏🏻🙏🏻🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 2. Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏻🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏼🙏🏾🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏽🙏🙏🙏🙏🙏🏾🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏿🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🙏🏽🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 3. Hi vọng kênh hoằng pháp cho tốt
  Nguồn ảnh thầy có thể lấy thêm từ website này :
  https://www.flickr.com/photos/[email protected]
  hoặc https://www.flickr.com/photos/[email protected]/
  Không sợ bản quyền ! với mục đích hoằng pháp
  ===================
  Đạo vì tiền đạo mới ngã nghiên
  Đừng tham lợi làm mất duyên cho mọi người
  Bật youtube kiếm chẳng nhiêu tiền cả
  Cản ngăn nhiều người tạo pháp duyên
  Đừng bị lừa mà mê lợi chi phúc chốc.
  Để rồi sau khóc cũng chẳng ai nghe
  Thôi chi bằng cùng chung tay hoằng pháp
  Để nhân sanh thêm đủ duyên đầy
  Sắp đến nhiều kẻ than người khóc
  Phải rán hoằng truyền tạo pháp duyên
  – Vô Danh PGHH
  Nam mô A Di Đà Phật

 4. Nam mô a Di Đà Phật

  Nam mô a Di Đà Phật

  Nam mô a Di Đà Phật

  Nam mô a Di Đà Phật

  Nam mô a Di Đà Phật 🙏

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *