Nông Nghiệp

Làm Tiểu cảnh bonsai cây linh sam

Tiểu cảnh bonsai cây linh sam ———————————- ✳️Kỷ thuật uốn cành cây bonsai | Bonsai tree bending technique ✳️Kỷ thuật Tạo dáng cây bonsai | Bonsai styling technique | dành cho người mới biết chơi . ✳️Tự làm tiểu cảnh bonsai(người mới biết chơi) ✳️tự làm cây bonsai đẹp , người mới tập làm . […]

Công Nghệ

Chuyên đề bài tập về chuỗi phản ứng – Hóa học 9

Hệ thống lại các bài tập về hoàn thành chuỗi phản ứng cơ bản nhất giúp học sinh củng cố lại các kiến thức đã học về phương trình phản ứng Link tải tài liệu: ▶ Kênh Hóa Online miễn phí ( được sáng lập do Thầy Đỗ Huy Học. Chuyên chia sẻ các kiến […]