Thông Tin và Truyền Thông

Tâm sự đêm khuya: Tâm sự tuổi 30 ^^

^.^ Không Fanpage Không quan trọng re-up (Đừng cố gắng drama, cắt ghép bóp méo sự thật, này kia là được, còn lại vô tư ^^) Không tập trung vô group nào, không quản trị, quản lí hội nhóm nào, không ông bầu team nào, ….. Không nhận quảng cáo, đi event, hay nhận tiền […]