P1 – Dr Quynhmai Nguyen – Luật Bảo hiểm liên quan và Những chú ý khi thẩm địnhBài giảng của Dr Quynhmai Nguyen
Generali miền Bắc tổ chức chương trình huấn luyện “Thẩm định sơ bộ Bảo hiểm nhân thọ” để nâng cao năng lực Tư vấn viên để hướng tới một hình mẫu người TVV BHNT chuyên nghiệp, trở thành “Người bạn trọn đời của khách hàng”.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

One response to P1 – Dr Quynhmai Nguyen – Luật Bảo hiểm liên quan và Những chú ý khi thẩm định

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *