Ông HUỲNH-HIỆP-HÒA: Phỏng cầu Tiên Phật dẫn kim châm | GIÓ ĐỒNGÔng HUỲNH-HIỆP-HÒA: Phỏng cầu Tiên Phật dẫn kim châm | GIÓ ĐỒNG
Ông HUỲNH-HIỆP-HÒA (làng Bình-Thủy,
Tỉnh Long-Xuyên) xướng:
Phỏng cầu Tiên Phật dẫn kim châm,
02 Phạn ngữ truyền lai tối thậm-thâm.
Phanh luyện ô kim mong điểm đạo,
04 Tiễn ngao thế chỉ hóa khai tâm.
Thuấn Nghiêu thọ thọ nguy duy hiển,
06 Phật Lão hư không bí khuyết thầm.
Thị nhị giáo-sư đoàn thuyết pháp,
08 Tảo tương thích điển chúng-sanh tầm.

ĐỨC THẦY họa:
Mã hồi nhơn diện ngã kim châm,
10 Pháp-giáo phạn-văn bát diệu-thâm.
Lam thất thanh chơn hà khuyết Đạo,
12 Qui hồi bí hiểm trị nhơn tâm.
Môn-gia khảo sát lai duy hiển,
14 Vị-khí nan thông ký cảm thầm.
Ngã thị vô biên nhiên lập pháp,
16 Hòa giai Nam-đỉnh tác thi tầm.
Hòa-Hảo, mồng một tết năm Canh-Thìn.

———•••♡♡♡•••———
Kênh Lâm Sầu Mộng nhằm chuyển tải Giáo Lý Trên phương tiện truyền thông , góp một phần nhỏ trong tiến trình phát triển tuệ giác và đời sống tâm linh.
Vui Lòng Chia Sẻ, Đăng ký
kênh youtube: Lâm Sầu Mộng
Để nghe bài giảng mới nhất.
Tổ chức phi lợi nhuận.
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁN THÍNH GIẢ THÂN TÂM AN LẠC
Nam Mô A Di Đà Phật.
———-•••♡♡♡•••———
►►GIÓ SƯƠNG :
►►GIÓ ĐỒNG :
►►LỄ HỘI :
►►LÊ MINH TRIẾT :
►►CẤM HOA :
✔ Liên Hệ FB
#GIÓ_ĐỒNG

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *